Å skrive seg varm. Om å lete etter flyten.

Jeg har aldri hatt et prosjekt som bare må ut, aldri hatt ,en slik type driv til å skrive ut fra et raseri eller en fortvilelse som utvikler seg til Den Ene Boken, som skrives i en virvelvind av inspirasjon og determinasjon. Jeg driver med fiksjon, med plottutvikling, med konstruksjon av karakterer, med løsing av krimgåter. Dermed må det en annen type inspirasjon til for å få fart på et skriveprosjekt. Jakten på Den Store Flyten.

Dialog

Dialog er alfa og omega i enhver fortelling. Den skal beskrive karakterene, den setter stemning, den er handlingsdrivende, og den er essensiell for en histories kontakt med virkeligheten og for å bringe karakteren opp fra teksten og inn i leserens hode. Derfor blir dialog kanskje det som først avslører om en fortelling er god eller dårlig.